Firmy TE Connectivity i nVent, będące firmami nie związanymi ze sobą, sprzedają produkty marki RAYCHEM.
Przejrzyj produkty oferowane przez każdą z firm i wybierz odpowiednią stronę internetową.

Pentair Abstract Banner
TE Connectivity Abstract Banner

Produkty, systemy i usługi

 • Elektryczne systemy grzewcze
 • Ochrona rur przed zamarzaniem
 • Utrzymanie termperatur procesowych
 • Ogrzewanie długich rurociągów
 • Systemy przeciwzamarzaniowe
 • Utrzymanie termperatury ciepłej wody użytkowej
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Utrzymanie odpowiedniej lepkości medium w celu zachowania przepływu w rurociągu
 • Detekcja i lokalizacja wycieków
 • Przewody ognioodporne

Produkty

 • Złącza
 • Produkty do sieci energetycznych
 • Wyroby do sieci światłowodowych
 • Wiązki kablowe i komponenty
 • Rury termokurczliwe
 • Produkty do identyfikacji
 • Wyroby do sieci mikrofalowych i radiowych
 • Przewody i kable